Euro-Asian Landbridge - Lądowy Most Euroazjatycki

Euro-Asian Landbridge - Lądowy Most Euroazjatycki

Nowe połączenie, Euro-Asian Landbridge, rozszerza ofertę usługową działu Air&Ocean ( Działów Lotniczego i Morskiego ). Jego celem jest połączenie chińskiego rynku z Europą oraz w przeciwną stronę i jest rozwiązaniem pośrednim między transportami lotniczym i morskim.

Przeciętnie. transport wysłany z Chin dociera koleją do europejskich terminali po 15-17 dniach. To połowa czasu potrzebnego do dotarcia towaru w takiej samej relacji drogą morską przy jednocześnie, średnio pięciokrotnie niższych kosztach w transporcie lotniczym.

Rozwiązanie jest także proekologiczne, gdyż transport koleją towaru ogranicza ok. 33-krotnie emisję dwutlenku węgla w porównaniu do transportu drogą lotniczą.

Fercam, korzystając ze swoich możliwości w transporcie drogowym, bez trudu dystrybuuje przywiezione na terminal towary do finalnych odbiorców, jak i również w przeciwną stronę od nadawców do terminali. Czas transportu z naszych czterech terminali w Europie ( Warszawa,, Łódź,  Hamburg, Duisburg ) to od 3 do 5 dni w dowolne miejsce w Europie.

goods delivery and pick-up through our FTL or LTL service

Jakikolwiek ładunek, jakiekolwiek miejsce docelowe, Fercam oferuje kompleksowe rozwiązanie bazujące na transporcie koleją:
  • cały pociąg, pojedyńczy kontener, grupa kontenerów
  • FCL, LCL ( pełny kontener bądź jego część )
  • redukcja emisji dwutlenku węgla
  • optymalna równowaga między czasem tranzytu a ceną
  • tańsze rozwiązanie od transportu lotniczego, szybsze od morskiego

Euro-Asian Landbridge oferuje kilkanaście wyjazdów w kierunku zachodnim ( z Chin do Europy ), jak i w przeciwną stronę:
Zhengzhou - Warszawa / Hamburg / Duisburg - Zhengzhou
Chongqing - Hamburg / Duisburg - Chongquing
Chansha - Hamburg - Changsha
Chengdu - Łódź - Chengdu
Wuhan - Hamburg / Duisburg - Wuhan
Xiamen - Hamburg / Łódź - Xiamen

Euro-Asian Landbridge