Spedycja

Spedycja

Fercam prowadzi także od wielu lat szeroko zakrojoną działalność spedycyjną. Jako rzetelny partner, współpracuje z dużą liczbą zaufanych podwykonawców, którzy umożliwiają mu realizację transportów tam gdzie nie mogą być zrealizowane taborem własnym. Firma jest powszechnie znana jako bardzo dobry płatnik dla swoich podwykonawców, co z pewnością skutkuje łatwiejszym nawiązywaniem współpracy a co za tym idzie, zwiększonymi  mozliwościami przewozowymi.